Logo-symbolen.png

Hallo.

Hier trachten wij u alle nodige informatie te geven over VERWARMINGSENERGIE

Hopelijk helpt dit u om uw weg te vinden in de soms onduidelijke wereld van ENERGIE!

Stop met Gronings gas, maar niet met gas

De aardbevingen en Groningen en klimaatangst hebben de politiek het idee gegeven dat we zo snel mogelijk van het gas af moeten. Dat is ondoordacht en overhaast.

Minister Wiebes heeft onlangs de handdoek in de ring gegooid: de Groningse gasputten gaan dicht. Het was onvermijdelijk, hij zag geen andere oplossing. Ga nooit een gevecht aan met de Groningers. Bommen Berend ervoer het al, het is kwaad kersen eten met die Grunnegers. Ze geven nooit op, 'de wille vast as stoal'.

Een weliswaar terechte, doch helaas te late beslissing: de materiële en mentale schade voor de Groningers is te groot geworden.

Driedubbel

Aan deze beslissing ging een eindeloos getraineer van Den Haag vooraf. Daarmee heeft de regering zich driedubbel in de voet geschoten: woningen, gebouwen en monumenten zwaar gehavend, het vertrouwen bij de Groningers geknakt en het prachtige product aardgas in diskrediet gebracht. Klimaatangst deed de rest en nu zingt het rond in de politiek (maar niet bij de bevolking), 'we moeten van het gas af’.

Een ondoordachte en te overhaaste beslissing en wel om de volgende redenen:

Tijd en draagvlak

In de eerste plaats dienen we ons te realiseren dat een transitie naar duurzame energie veel meer tijd kost dan menigeen denkt. Willen we dat energie betaalbaar blijft, het landschap wordt ontzien en dat we draagvlak onder de bevolking houden, dan zullen we er de tijd voor moeten nemen. Dat kan onmogelijk in een paar decennia. In de tussenliggende periode zullen we nog fossiele brandstof nodig hebben. Voor wat betreft duurzame energie zal Nederland het moeten hebben van hoofdzakelijk zon en wind. De overige duurzame bronnen zullen ofwel marginaal bijdragen of zijn kansloos of te duur (we gaan natuurlijk geen bomen uit Canada naar Nederland slepen om ze hier te verbranden). Geleidelijk aan zullen we, met de nadruk op zon, de duurzame bronnen moeten opbouwen en het fossiele aandeel afbouwen. Een deel van de duurzame energie zullen we wellicht uit de mediterrane landen moeten importeren.

Aardgas is de aangewezen brandstof voor de overgangsperiode. Op het moment dat zon en wind het af laten weten, kan aardgas bijspringen. Elektriciteitscentrales op aardgas vangen dit moeiteloos op.

Schoon

Een tweede argument om aardgas te blijven koesteren is het gegeven dat het op afstand de schoonste fossiele brandstof is. Geen fijn stof en half zoveel CO2 als steenkool. Tevens beschikken we in Nederland over een betrouwbare en veilige gasinfrastructuur. Het is absurd om bestaande woningen ten koste van buitensporige hoge kosten om te bouwen voor het gebruik van warmtepompen. Een investering die zich onmogelijk terug verdient, tenzij je er torenhoge subsidies bij doet.

Rustig

Maar het aardgas raakt toch binnenkort op, zult u zeggen. Niets is minder waar, er is ruimschoots voldoende gas om een rustige schone transitie mogelijk te maken. We zijn daarbij niet alleen afhankelijk van Rusland. Diversificatie is zeer goed mogelijk. Naast onze eigen Noordzeegas is er gas uit Noorwegen, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en desnoods Amerika voorhanden. Beschikbaar en betaalbaar. Bovendien zullen we, naarmate het aandeel duurzaam stijgt, steeds minder gas nodig hebben.

Laten we het beleid inzetten op zon en gas, aangevuld met een vleug wind, een snuif bio en een schep aardwarmte. Een duurzaam kwintet.

Hoogleraar TU Eindhoven: 'Nu van het gas af leidt alleen tot meer CO2-uitstoot'

ECO premie van Kissen bvba bij vervanging oude houthaard door nieuwe houthaard of gashaard.