Logo-symbolen.png

Hallo.

Hier trachten wij u alle nodige informatie te geven over VERWARMINGSENERGIE

Hopelijk helpt dit u om uw weg te vinden in de soms onduidelijke wereld van ENERGIE!

Houtverbranding en fijnstof: vervanging van oude toestellen is de oplossing.

De laatste jaren is de uitstoot van fijnstof door houtverbranding sterk onder de aandacht gebracht. Alhoewel niemand correct de bijdrage van houtverbranding kan inschatten bij gebrek aan juiste gegevens, kan ook niemand meer ontkennen dat houtkachels teveel fijnstof uitstoten.

Verouderde houtkachels vervangen

Op basis van enquêtes zou 65% van de houtkachels in ons land ouder zijn dan 15 jaar. In vergelijking tot bijvoorbeeld het wagenpark is het kachel- en haardenpark dus hopeloos verouderd. De oplossing ligt dus in de vervanging van oude toestellen door de meest moderne, performante houtkachels en haarden.

De uitstoot van moderne toestellen is wettelijk vastgelegd binnen het “Koninklijk besluit tot regeling van de minimale eisen van rendement en emissieniveaus van verontreinigende stoffen voor verwarmingsapparaten voor vaste brandstoffen” van 12/10/2010. Sinds november 2016 bevindt de sector zich in Fase III van het K.B., met normen die veel strenger zijn dan in de buurlanden en die in vergelijking tot de emissies van verouderde toestellen absoluut minimaal zijn (-90% fijn stof en meer).

Een vergelijking van de fijnstof uitstoot:

1 Open haard = 4 oude houtkachels = 35 nieuwe houtkachels (conform KB Fase III 2017) = 278 van de modernste houtkachels en pelletkachels

Nieuwe houtkachels produceren niet alleen 10 tot zelfs 100 maal minder fijnstof. Het fijnstof dat ze uitstoten is bovendien vrij onschadelijk : het zijn grotendeels vliegasdeeltjes die niet schadelijker zijn dan het zeezout dat ook een groot deel uitmaakt van het fijnstof in onze lucht.

  • Oude kachels = 98% uitstoot van de schadelijke fijnstof (op de totale hoeveelheid fijnstof in de rookgassen)

  • Nieuwe kachels = 4% uitstoot van de schadelijke fijnstof (op de totale hoeveelheid fijnstof in de rookgassen)

Invloed van de gebruiker

En uiteraard heeft ook de gebruiker een belangrijke invloed op de uitstoot van schadelijke stoffen. De kwaliteit van de brandstof, de aanmaakmethode, het moment van aanvoer van brandstof in het toestel, de luchtregeling en het onderhoud van toestel, luchtaanvoer en rookkanaal hebben allen impact.

Feiten en cijfers over houtverbranding

WAT KAN IK MET EEN TWEEDEHANDS HAARD OF KACHEL?